Informuojame apie parengtą Teritorijos prie dujų paskirstymo stoties Gudelių gatvėje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano statinių statybos zonos ir ribos koregavimą sklype Nr. 20, adresu R. Juknevičiaus g. 17 (kad. Nr. 0101/0051:207) ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: R. Juknevičiaus g. 17 (kad. Nr. 0101/0051:207), Lazdynų seniūnija, Vilnius; plotas: 0,1340 ha.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (85) 2112000, el. p. [email protected], interneto svetainė www.vilnius.lt.

 Planavimo iniciatorius: E.Č. (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Archus“, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius, tel. +37061528588, el. p.: [email protected].

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: statybos zonos ir ribos koregavimas.

Planavimo pagrindas: Teritorijos prie dujų paskirstymo stoties Gudelių gatvėje nedidelių veiklos mastų detalusis planas, patvirtintas 2001-02-08 Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 237V (TPD registracijos Nr. T00054884 )

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-10-05 iki 2021-10-18 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamais+raštas_Juknevičiaus+17

Jukneviciaus+17+koregavimas+-Koreguojama+teritorija

Juknevičiaus+17+pagrindinis+brežinys