Informuojame apie parengtą Teritorijos prie Džiaugsmo gatvės detaliojo plano sklypo Nr. 8 koregavimą, sklype Stasio Lozoraičio g. 14, keičiant statinių statybos zoną ir ribą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Stasio Lozoraičio g. 14, Vilnius ( kadastro Nr. 0101/0157:769 )

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt,  www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: J.R. (duomenys nuasmeninti)

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt , Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: techninio projekto rengimo metu koreguojama statybos zona ir riba.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-12-29 sprendimu „Dėl teritorijos prie Džiaugsmo gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. 1-636 patvirtintas detalusis planas.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-09-07 iki 2021-09-21 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

aiskinamasis

Sprendiniai