Informuojame apie parengtą Teritorijos prie Ozo g. 39, 39A ir 41 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 3 (Ozo g. 41) keičiant statybos zoną, ribą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Teritorijos prie Ozo g. 39, 39A ir 41 detaliojo plano sklypas Nr. 3 (Ozo g. 41, kad Nr. 0101/0029:94).

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas paštas:  savivaldybe@vilnius.lt  , www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB “FORMATAS A1”, juridinio asmens kodas: 300092635, adresas: A. Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius, tel. +370 616 54009, el. p. alicija@formatogrupe.lt, detaliojo plano koregavimo projekto vadovas A. Grigūnienė.

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: techninio projekto rengimo metu koreguojama statybos zona ir riba.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 liepos 10 d. sprendimas Nr. 1-1327 „Dėl teritorijos prie Ozo g. 39, 39A ir 41 detaliojo plano tvirtinimo“ ,bei 2021 kovo 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. 30-831/21 ir patvirtinto Teritorijos prie Ozo g. 39, 39A ir 41 detaliojo plano sklypo Nr. 3 (Ozo g. 41) sprendinių koregavimo.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-09-01 iki 2021-09-14 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Rengėjo UAB „Formatas A1″ biuro patalpose, A. Goštauto g. 8-402, Vilniuje, informacija telefonu +370 616 54009, elektroniniu paštu alicija@formatogrupe.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

1+Ozas+41+TPD+stat+z+korektura+AR_2021-07-05

2+Ozas+41+TPD+stat+z+korektura+brezinys_2021-07-05