Informuojame apie parengtą teritorijos prie Plytinės gatvės 25, 27, 27A ir 27B detaliojo plano statybos zonos koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

Planuojama teritorija: Plytinės gatvės 25, Vilnius (kad. Nr. 0101/0026:396)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „MUTUUS“

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: pakoreguoti detaliajame plane numatytą statybos zoną nepažeidžiant trečiųjų šalių interesų.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 vasario 19 d  Nr. 1-867 sprendimas „Dėl teritorijos prie plytinės g. 25, 27, 27A ir 27B detaliojo plano tvirtinimo“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-08-31 iki 2021-09-13 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Rengėjo UAB „MUTTUS“ biuro patalpose Šv. Stepono g. 27F-26, LT- 01315 Vilnius, iš anksto susitarus telefonu- 865036052. Elektroniniu paštu- simas@mutuus.lt

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Brezinys

DP_AR