Informuojame apie parengtą teritorijos prie Pramonės g. 152 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimą, keičiant statybos zoną, ribą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, žemės sklype Pramonės g. 172 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija:  Pramonės g. 172

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: Projekto vadovė Edita Budginienė,el.p.edita.budginiene@gmail.com
Detaliojo plano koregavimo tikslai: statybos zonos, ribos ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. sprendimas Nr. 1222V „Dėl teritorijos prie Pramonės g. 152 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2021-11-05 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas

Pagrindinis+brezinys