Informuojame apie parengtą Teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detalaus plano koregavimą, keičiant susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, jungiamojo kelio nuo Pilaitės prospekto iki Senosios Pilaitės kelio, tarp žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2077 ir Nr.0101/0167:248) ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Jungiamasis kelias tarp Pilaitės prospekto ir Senosios Pilaitės kelio

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „2L Architects“, Projekto vadovė – Julė Bajorūnaitę; el. paštas: [email protected]

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas.

Dokumento rengimo pagrindas: 2002-04-10 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 560 patvirtintas „Teritorijos Prie Senosios Pilaitės kelio detalusis planas“ (reg. Nr. T00054747).

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-10-04 iki 2021-10-15 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Pagrindinis+brėžinys

Projekto+aiškinamasis+raštas