Informuojame apie parengtą Teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinių sklypuose Nr. 2, Nr. 10, Nr. 11 ir šalia esančioje teritorijoje koregavimą

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinių sklypuose Nr. 2, Nr. 10, Nr. 11 ir šalia esančioje teritorijoje koregavimas, TPD Nr. K-VT-13-18-344

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 11,3 ha teritorija prie Senosios Pilaitės kelio ir Pilaitės prospekto

Planavimo tikslas: numatant Pilaitės prospekto ir Senosios Pilaitės kelio dviejų lygių sankryžos įrengimą atlikti nustatytų žemės sklypų ribų ir plotų pakeitimus prijungiant naujus sklypus, nustatyti (pakeisti) žemės naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (TPD registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-11 įsakymas Nr. A30-2185/18(2.1.22E-TD2).
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt ,  tel. (8 5) 211 2000, www.vilnius.lt.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25, Vilnius LT-09320 Vilnius, projekto vadovas Linas Sinkevičius, tel. 8 611 23373, el. paštas: linas.sinkevicius@vplanas.lt .

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-08-24 iki 2022-09-08 imtinai Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, Vilnius, antrame aukšte, prie salės Nr. 216; Pilaitės seniūnijoje, Vydūno g. 20, Vilnius, skelbimų lentoje; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-344); Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt, skiltyje Miesto plėtra Teritorijų planavimo viešumas. Informaciją nuotoliniu būdu teikia projekto vadovas Linas Sinkevičius tel. 8 611 23373, el. paštas: linas.sinkevicius@vplanas .

Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, Vilnius antrame aukšte prie salės Nr. 216 ir Pilaitės seniūnijoje, Vydūno g. 20, Vilnius, skelbimų lentoje nuo 2022-09-01 iki 2022-09-08 imtinai.
Viešasis susirinkimas įvyks 2022-09-08, 17:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda: https://cutt.ly/pilaites .

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-344) iki viešojo susirinkimo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti priedus (jei reikalingi).

Nuoroda:

Sprend_01_11.3ha-Pilaites-DP_Pagrindinis_brez

Sprend_11.3ha_Pilaites_DP_Aiskinamasis-rastas

Sprendimas.neatlikti.SPAV-SPAV.atranka-11.3ha.Sen.Pilaites.kel.DP1