Informuojame apie parengtą teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano statybos zonos, ribų susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų, servitutų koregavimą sklype Pilaitės pr. 18 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Pilaitės pr. 18

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000; el. paštas: [email protected]; interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Sienos“, T. Ševčenkos 16A-306, Vilnius dir. Donatas Laucius tel.: 868977336, email.: [email protected]

Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguojama statybos zona, ribos, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, servitutai

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto tarybos 1999-12-15 įsakymas „Dėl teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. 480 patvirtintas detalusis planas.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-01-21 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 ir 9 dalis viešinimas; UAB „Sienos“ biuro patalpose T. Ševčenkos 16A-312, Vilnius, darbo dienomis 9:00-17:00

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

W_0064_DP_K_AR

W_0064_DP_K_B01