Informuojame apie parengtą teritorijos tarp A. Vienuolio, A. Goštauto, J. Lelevelio gatvių ir Gedimino pr. detaliojo plano sklypo nr. 1 dalies, sklypo J. Lelevelio g. 4 (kad. nr. 0101/0040:267), statinių statybos zonos ir statybos ribos koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: sklypas J. Lelevelio g. 4 (kad. nr. 0101/0040:267).

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius – Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas – UAB „Unitectus“, juridinio asmens kodas 302347287, adresas Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 261 0147, el. p. [email protected], detaliojo plano koregavimo projekto vadovas Tauras Paulauskas.

Detaliojo plano koregavimo  tikslai –koreguojama statybos zona ir statybos riba.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-10-07 sprendimas Nr. 1-1242 „Dėl teritorijos tarp A. Vienuolio, A. Goštauto, J. Lelevelio gatvių ir Gedimino prospekto detaliojo plano tvirtinimo“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-09-03 iki 2021-09-16  (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).  Rengėjo UAB „Unitectus“ biuro patalpose darbo dienomis, Lukiškių g. 3, Vilniuje, informacija telefonu (8 5) 261 0147, elektroniniu paštu [email protected],

 Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brezinys