Informuojame apie parengtą teritorijos tarp Aguonų, Kauno, Mindaugo ir Šaltinių g. (apie 4,5 ha) detaliojo plano sklypo nr. 1, Aguonų g. 17 (kad nr. 0101/0056:67) servituto ribų koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

Planuojama teritorija: Teritorijos tarp Aguonų, Kauno, Mindaugo ir Šaltinių g. (apie 4,5 ha) detaliojo plano sklypo nr. 1, Aguonų g. 17 (kad nr. 0101/0056:67)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas : UAB „Unitectus“, juridinio asmens kodas 302347287, adresas Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 261 0147, el. p. tumas@unitectus.lt, detaliojo plano koregavimo projekto vadovas Tumas Mazūras.

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: techninio projekto rengimo metu koreguojamas servitutas.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m rugsėjo 13 d  įsakymas „Dėl teritorijos tarp Aguonų, Kauno, Mindaugo ir Šaltinių gatvių detaliojo plano užstatymo zonos, ribų ir servituto sklype Aguonų g. 17 ( kadastro nr. 0101/0056:67) koregavimo tvirtinimo“ Nr. A30-1889/18(2.1.22E-TD2, bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m sausio 21 d.  Nr. 1-832  sprendimas „Dėl teritorijos tarp Aguonų, Kauno, Mindaugo, ir Šaltinių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-08-31 iki 2021-09-13 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Rengėjo UAB „Unitectus“ biuro patalpose, Lukiškių g. 3, Vilniuje, informacija telefonu (8 5) 261 0147, elektroniniu paštu tumas@unitectus.lt,

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aguonų+g.+17_DETALUSIS+_AR

Aguo+17+viešinimui