Informuojame apie parengtą teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano, sklypo Čekoniškių g. 11 (kad. Nr. 0101/0167:2060), užstatymo zonos, ribų koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Čekoniškių g.11, Vilnius  (kadastro  Nr. 0101/0167:2060)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius. tel. (85) 211 2000, el.paštas: savivaldybės@vilnius.lt, www.vilnius.lt .

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: Projekto vadovas Dmitrij Kaidašov, el.paštas : architect.dmitrij@gmail.com.  tel. 868574269

Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguojama statybos zona ir riba

Dokumento rengimo pagrindas: 2011-10-12 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-259  patvirtintas „Teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių, Pilaitės seniūnijoje, Vilniuje detalusis planas“

Teritorijų planavimo dokumento  viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima:  nuo 2021-10-01 iki 2021-10-15 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt );

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti:  raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais  adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Priedai:

Aiskinamasis_rastas

Pagrindinis_brezinys