Informuojame apie parengtą Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypų Nr. 59 (kadastro Nr. 0101/0100:1825) ir Nr. 81 (Pavilnionių g. 25, kadastro Nr. 0101/0100:199) sprendinių koregavimą

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypų Nr. 59 (kadastro Nr. 0101/0100:1825) ir Nr. 81 (Pavilnionių g. 25, kadastro Nr. 0101/0100:199) sprendinių koregavimas (TPD Nr. K-VT-13-22-388)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Pavilionių g. 25 ir gretimas esamas sklypas

Planavimo tikslas: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055858) sklypų Nr. 59 (kadastro Nr. 0101/0100:1825) ir Nr. 81 (Pavilnionių g. 25, kadastro Nr. 0101/0100:199) sprendinių koregavimą tikslu sujungti sklypus, nustatyti visuomeninės paskirties teritorijos žemės naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Planavimo pagrindas: 2022 m. balandžio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės Mero pavaduotojo pasitarimo švietimo klausimais protokolas Nr. 28-94/22(1.2.13E-T1); Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-02 įsakymas Nr. A30-1834/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt; tel. (8 5) 211 2000
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. (8-685) 39795, el. paštas: giedrius.bireta@vplanas.lt.
Detaliojo plano sprendinių viešinimas: Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-03-22 iki 2023-04-05 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-388, dokumento Nr. REG265217), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikiama telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@vplanas.lt.
Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami: nuo 2023-03-22 iki 2023-04-05 www.tpdris.lt, www.vilnius.lt, Pašilaičių seniūnijos patalpose skelbimų lentoje, adresu Žemynos g. 1-1, Vilniuje.
Viešas svarstymas įvyks: 2023-04-05 17:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.
Transliacijos nuoroda:
https://cutt.ly/z8LLEuS
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-388) iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

08.+Pagrindinis+brėžinys+-+VP22-353+-+2022-11-29

Aiškinamasis+raštas+VP22-353

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ