Informuojame apie parengtą teritorijos tarp Žygimantų, Radvilų, Tilto gatvių detaliojo plano koregavimą, sklypuose Tilto g. 11 ir Tilto g. 13 g, keičiant statinių statybos ribą, zoną, servitutą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Tilto g. 11 (k.nr. 0101/0041:235) ir Tilto g. 13 (k.nr. 0101/0041:35)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 868755415, el. paštas: diana@smartas.lt

Detaliojo plano koregavimo tikslai: detaliojo plano sklypuose Tilto g. 11 ir Tilto g. 13 statinių statybos ribų ir zonų koregavimas, sklype Tilto g. servituto ir susijusio įvažiavimo iš kaimyninio sklypo koregavimas

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-11 sprendimu Nr. 1-1618 „Dėl teritorijos tarp Žygimantų, Radvilų, Tilto gatvių detaliojo plano tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo: 2021-11-10 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

 Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas+DP+-+tilto+11,+15

Brezinys_DP+koregavimas+Tilto+11,+13