Informuojame apie parengtą Teritorijų T1 ir T2 tarp Rinktinės, A. Juozapavičiaus, Slucko ir Šeimyniškių gatvių detaliojo plano statinių statybos zonos ir statybos ribos koregavimo projektą sklype, adresu Ceikinių g. 2 (kad. Nr. 0101/0032:387) bei galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0032:387, adresas Ceikinių g. 2, Vilnius.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected], interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius:  UAB „Rinktinės NT“, į. k. 304115355, T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas:  MB „Archus“, į. k. 304080819, Laisvės pr. 60-11077, Vilnius. Projekto vadovas Andrius Bakanovas (kvalifikacijos atestatas Nr.A1461, tel. 861528588, el. paštas: [email protected].

Detaliojo plano koregavimo  tikslai:  Detaliojo plano T1  teritorijos sklypo Nr.1  statybos zonos ir  statybos ribos koregavimas.

Dokumento rengimo pagrindas: 2008-06-04 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-509 „Dėl T1 ir T2  teritorijos tarp Rinktinės, A. Juozapavičiaus, Slucko ir Šeimyniškių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-02-14 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį; taip pat rengėjo MB „Archus“ patalpose, adresu Kęstučio g. 41A, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. +370 615 28588. Informaciją teikia projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. +37061528588, el. p.: [email protected]

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

00_TPD+statybos+zonos+koregavimas+Ceikinių+2-BRĖŽINIAI

AR_+SPRENDINIAI