Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti Lazdynų rajono žemutinės terasos detalųjį planą sklypuose Šaltūnų g. 5 (kadastro Nr.0101/0038:61), Šaltūnų g. 7 (kadastro Nr. 0101/0038:94), Šaltūnų g. 7A (kadastro Nr. 0101/0038:190) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0038:161) inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti Lazdynų rajono žemutinės terasos detalųjį planą sklypuose Šaltūnų g. 5 (kadastro Nr.0101/0038:61), Šaltūnų g. 7 (kadastro Nr. 0101/0038:94), Šaltūnų g. 7A (kadastro Nr. 0101/0038:190) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0038:161) inicijavimo sutarties pagrindu”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – pertvarkyti žemės sklypus, nustatyti suformuotiems žemės sklypams naudojimo būdus, privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, esant poreikiui nustatyti galimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus, teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdus ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas

11137_n

DARBU_PROGRAMA_Šaltūnų+g.