Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo inicijuoti apie 1,26 ha teritorijos prie Tolimosios g. 3 detaliojo plano rengimą“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo inicijuoti apie 1,26 ha teritorijos prie Tolimosios g. 3 detaliojo plano rengimą“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – nustatyti (patikslinti) žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0074:584, Nr. 0101/0074:620, Nr. 0101/0074:281, Nr. 0101/0074:2083, Nr. 0101/0074:462 ir Nr. 0101/0074:2143) žemės naudojimo būdus, pakeisti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0074:584 ir Nr. 0101/0074:620) ribas ir plotą (dalijant ar sujungiant žemės sklypus), laisvoje valstybinėje žemėje suformuoti sklypus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas

TOLIMOJI+3++++++SCHEMUTĖ

TOLIMOJI+G.+3+++PLANAVIMO+PROGRAMA