Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 1 Mozūriškių g. 50 (kadastro Nr. 0101/0167:4515, Nr. 4 Mozūriškių g. 100 (kadastro Nr. 0101/0167:4515), sklype (kadastro Nr. 0101/0167:4517) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0167:4519) inicijavimo pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 1 Mozūriškių g. 50 (kadastro Nr. 0101/0167:4515, Nr. 4 Mozūriškių g. 100 (kadastro Nr. 0101/0167:4515), sklype (kadastro Nr. 0101/0167:4517) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0167:4519) inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detaliojo plano (teritorijų planavimo dokumento Nr. T00084624), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. A30-788/20 „Dėl apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Nr. 1 Mozūriškių g. 50 (kadastro Nr. 0101/0167:4515), Nr. 4 Mozūriškių g. 100 (kadastro Nr. 0101/0167:4518), sklype (kadastro Nr. 0101/0167:4517)ir sklype (kadastro Nr. 0101/0167:4519) inicijavimo pagrindu, nustatatnt  šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: nekeičiant nustatytos žemės sklypų naudojimo paskirties ir būdo padalinti žemės sklypus, pakoreguoti žemės sklypų užstatymo intensyvumą ir kitus reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas

PROGRAMA

10539_naujas