Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ir pasiūlymų teikimą dėl projekto „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-31 įsakymo Nr. A30-2300/22 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius apie 0,26 ha teritorijoje sklypuose Gervių g. 20 ir 22, Paribio g. 32 ir gretimoje valstybinėje žemėje teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ pakeitimo“

ĮSAKYMO PROJEKTAS

 DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2022-05-31 ĮSAKYMO NR. A30-2300/22 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS APIE 0,26 HA TERITORIJOJE SKLYPUOSE GERVIŲ G. 20 IR 22, PARIBIO G. 32 IR GRETIMOJE VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU“ PAKEITIMO

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“,

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. A30-2300/22 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius apie 0,26 ha teritorijoje sklypuose Gervių g. 20 ir 22, Paribio g. 32 ir gretimoje valstybinėje žemėje teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“:

  1. Išdėstau 2 punktą taip:

„2. N u s t a t a u,   kad planavimo tikslai ir uždaviniai yra: pakeisti žemės sklypų ribas juos sujungiant ar padalinant, nekeičiant žemės sklypų paskirties nustatyti sklypams Paribio g. 32 ir Gervių g. 22 daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą bei patikslinti galimus pagrindinius ir papildomus sklypų naudojimo reikalavimus, nustatyti kitus galimą(-us) planuojamos teritorijos ir žemės sklypo Gervių g. 20 naudojimo būdą(-us) ir naudojimo reikalavimus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.“

  1. Planavimo darbų programos 7 punktą išdėstau taip:

„7. Planavimo uždaviniai: pakeisti žemės sklypų ribas juos sujungiant ar padalinant, nekeičiant žemės sklypų paskirties nustatyti sklypams Paribio g. 32 ir Gervių g. 22 daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą bei patikslinti galimus pagrindinius ir papildomus sklypų naudojimo reikalavimus, nustatyti kitus galimą(-us) planuojamos teritorijos ir žemės sklypo Gervių g. 20 naudojimo būdą(-us) ir naudojimo reikalavimus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių“.

 

Papildoma informacija ir pasiūlymų teikimas:

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;

Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl parengto teisės akto projekto ir planavimo tikslų galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. savivaldybe@vilnius.lt arba raštu Vilniaus miesto  savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;

Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus: vedėjas B. Bučelis, tel. 852112526 el. p. benius.bucelis@vilnius.lt, vyr. specialistas K. Buivydas, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt; Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Taip pat Vilniaus miesto sav. administracijos Žvėryno seniūnijoje, Sėlių g. 39, Vilnius; tel. 85 211 2975, el. p. zveryno.seniunija@vilnius.lt.