Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl sklypų Naujasodžio g. 48 ir 48A detaliojo plano sprendinių koregavimo laisvos nesuformuotos valstybinės žemės plote organizavimo ”

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl sklypų Naujasodžio g. 48 ir 48A detaliojo plano sprendinių koregavimo laisvos nesuformuotos valstybinės žemės plote organizavimo ”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie statinį Naujasodžio g. 67 (unikalus Nr. 4400-5548-3439), nustatyti suformuotam sklypui naudojimo būdą pagal faktinę nustatytą statinio naudojimo paskirtį, suformuoti atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdo sklypą arba sklypus laisvos nesuformuotos valstybinės žemės plotuose, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (T00086338).

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

10581

Isakymo+tekstas

Organizavimo_programa_Naujasodžio