Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-10-02 įsakymo Nr. A30-2460/20 ,,Dėl teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo inicijavimo pagrindu“ pakeitimo“

 

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-10-02 įsakymo Nr. A30-2460/20 ,,Dėl teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo inicijavimo pagrindu“ pakeitimo“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Keičiamas  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. A30-2460/20 „Dėl teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo inicijavimo pagrindu“ patvirtintos Planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui rengti 3 punktas ir išdėstomas taip:

,,3. Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,17 ha (pagal pridedamą schemą).“

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas

10258