Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-02-09 įsakymo Nr. A30-557/22 ,,Dėl leidimo inicijuoti apie 3,2 ha teritorijos Salotės kaime detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu“ pakeitimo“

 

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-02-09 įsakymo Nr. A30-557/22 ,,Dėl leidimo inicijuoti apie 3,2 ha teritorijos Salotės kaime detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu“ pakeitimo “.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Keičiamas  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. A30-557/22 „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-02-09 įsakymo Nr. A30-557/22 ,,Dėl leidimo inicijuoti apie 3,2 ha teritorijos Salotės kaime detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu“ 1 punktas ir Planavimo darbų programos 7 punktas, ir išdėstomi taip:

,, 1. L e i d ž i u  inicijuoti apie 3,2 ha teritorijos Salotės kaime detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:3213, kadastro Nr. 0101/0167:1929, kadastro Nr. 0101/0167:1750, kadastro Nr. 101/0167:1762), kurio tikslas: padalyti žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0167:1762) atidalijant žemės sklypo dalį, pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius patenkančią į intensyviai naudojamų želdynų zoną, ir ją suformuoti atskiru žemės sklypu, likusią žemės sklypo dalį sujungti su žemės sklypu (kadastro Nr. 0101/0167:1750) suformuojant vieną bendrą žemės sklypą, numatyti planuojamoje teritorijoje formuojamiems ir esamiems žemės sklypams naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). “

,,7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti apie 3,2 ha teritorijos Salotės kaime detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:3213, kadastro Nr. 0101/0167:1929, kadastro Nr. 0101/0167:1750, kadastro Nr. 101/0167:1762), kurio tikslas: padalyti žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0167:1762) atidalijant žemės sklypo dalį, pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius patenkančią į intensyviai naudojamų želdynų zoną, ir ją suformuoti atskiru žemės sklypu, likusią žemės sklypo dalį sujungti su žemės sklypu (kadastro Nr. 0101/0167:1750) suformuojant vieną bendrą žemės sklypą, numatyti planuojamoje teritorijoje formuojamiems ir esamiems žemės sklypams naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). “

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Isakymo+tekstas+Salotes