Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-10-28 įsakymo Nr. A30-4079/22 „Dėl teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano koregavimo teritorijoje tarp Ateities g. 89 (kadastro Nr. 0101/0008:852), sklypo (kadastro Nr. 0101/0008:1322) ir Ateities gatvės organizavimo“ pakeitimo“

 

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo  2022-10-28 įsakymo Nr. A30-4079/22 „Dėl teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano koregavimo teritorijoje tarp Ateities g. 89 (kadastro Nr. 0101/0008:852), sklypo (kadastro Nr. 0101/0008:1322) ir Ateities gatvės organizavimo“ pakeitimo“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO  2022-10-28 ĮSAKYMO NR. A30-4079/22 „DĖL TERITORIJOS TARP ATEITIES, FABIJONIŠKIŲ IR P. ŽADEIKOS GATVIŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TERITORIJOJE TARP ATEITIES G. 89 (KADASTRO NR. 0101/0008:852), SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0008:1322) IR ATEITIES GATVĖS ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“,

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. A30-4079/22 „Dėl teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano koregavimo teritorijoje tarp Ateities g. 89 (kadastro Nr. 0101/0008:852), sklypo (kadastro Nr. 0101/0008:1322) ir Ateities gatvės organizavimo“ patvirtintą Planavimo darbų programą:

  1. Išdėstau 6 punktą taip:

„6. Rengėjas: Pasirenka planavimo organizatorius.“

  1. Išdėstau 17 punktą taip:

„17. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir jo įgaliotas asmuo.“

  1. Išdėstau 18 punktą taip:

„18. Planavimo terminai: 7 metai nuo planavimo sąlygų išdavimo datos.“

 

Su sprendimu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl rengiamo įsakymo projekto galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

 

Įsakymo tekstas