Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0171:1813), Tarandėje, Vilniaus m., statybos zonos ir ribos, nustatytos detaliuoju planu, patvirtintu 2001 m. lapkričio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 2365V ir 2002 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 189V, koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Tarandės k., kad. Nr. 0101/0171:1813, Pašilaičių sen.
Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: R. Mažeikaitės I. Į. “Mažasis atriumas”. Projekto vadovė Rita Mažeikaitė-Petraitienė, tel. 8615 69141, el. paštas: matriumas@gmail.com
Detaliojo plano koregavimo tikslai: detaliojo plano sklype Nr. 5 statybos zonos ir ribos koregavimas, įvažiavimo į žemės sklypą, kad. Nr. 0101/0171:1809, suplanavimas.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. 2365V „Dėl sklypo (kadastro Nr. 4103/0600:12) Tarandėje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. 189V „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001-11-29 sprendimo Nr. 2365V „Dėl sklypo (kadastro Nr. 4103/0600:12) Tarandėje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2023-01-12 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Pašilaičių seniūnijos skelbimų lentoje, Žemynos g. 1, Vilnius.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Pagrindinis+brėžinys (2)

Aiškinamasis+raštas (2)

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ