Informuojame apie parengtą žemės sklypo prie Didlaukio ir Kalvarijų gatvių sankirtos detaliojo plano keitimą sklype Didlaukio g. 1 ir teritorijoje iki Didlaukio g. ir Kalvarijų g. raudonųjų linijų

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: K-VT-13-22-463

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 0,82 ha ploto teritorija, apimanti žemės sklypą Didlaukio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0017:283) ir gretimą teritoriją iki Didlaukio ir Kalvarijų gatvių raudonųjų linijų.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-03-30 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1195/22 „Dėl leidimo keisti žemės sklypo prie Didlaukio ir Kalvarijų gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinius sklype Didlaukio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0017:283) ir teritorijoje iki Didlaukio g. ir Kalvarijų g. raudonųjų linijų inicijavimo sutarties pagrindu

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, , tel. (8 5) 2112000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: projekto vadovė R. G. tel. +370 699 79322, el. paštas: rutagaruckiene@yahoo.com

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: keisti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. 82V ,,Dėl žemės sklypo prie Didlaukio ir Kalvarijų gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054872) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu sklype Didlaukio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0017:283), suformuotame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 30-2041/19 „Dėl žemės sklypų Didlaukio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0017:155), Didlaukio g. 1A (kadastro Nr. 0101/0017:349) ir žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0017:408) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ pavirtintu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu, ir teritorijoje iki Didlaukio g. ir Kalvarijų g. raudonųjų linijų: nekeičiant žemės sklypo Didlaukio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0017:283) pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo patikslinti žemės sklypo ribas, suformuoti žemės sklypus planuojamoje teritorijoje ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registroNr. T00086338) ir kitais teisės aktais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu nuo 2023 m. liepos 4 d. iki 2023 m. liepos 19 d. imtinai galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-463), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, Verkių seniūnijoje. Informacija teikiama tel. +370 699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Nuo 2023 m. liepos 4 d. iki 2023 m. liepos 19 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-463), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, Verkių seniūnijoje.
Viešas susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023 m. liepos 19 d. 17:00 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/
19:c054a4e504d841ad9bdef63c595ee735 @thread.tacv2/1687291294419?
context=%7B%22Tid%22:%2249246f0f-da5d-425e-a11d-262091d408e1%22,%22Oid%22:%22259019f7-7d47-471fac54-
77974bbc31c8%22%7D

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-463) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

PAGRINDINIS+BR

Sprendiniai.

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ