Informuojame apie parengtą žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. G-3 sprendinių kartu su apie 150 kv.m. valstybinės žemės dalimi koregavimą

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. G-3 sprendinių koregavimas kartu su apie 150 kv. m valstybinės žemės dalimi teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu. TPD Nr. K-VT-13-22-503.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Riovonių g. (kadastro Nr. 0101/0069:151) ir valstybinė žemė. Plotas apie 0,08 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-04-12 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1431/22 „Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo Riovonių g. 5 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. G-3 sprendinius kartu su apie 150 kv.m. valstybinės žemės dalimi teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: +370 699 47231, el. p. [email protected]. Projekto vadovė G. M.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: esant galimybei pakeisti žemės sklypo ribas prijungiant iki gatvės raudonųjų linijų įsiterpusią apie 150 (vieno šimto penkiasdešimties) kv. m laisvos valstybinės žemės dalį, nustatyti teritorijos naudojimo tipą, patikslinti nustatytus ir nustatyti trūkstamus pagrindinius naudojimo reglamentus vienbučio ir dvibučio gyvenamojo namo statybai nepažeidžiant teisės aktų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2023-09-01 iki 2023-09-21 Vilkpėdės seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu +37069947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-22-503).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023-09-21 d. 12:00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/83222372780?pwd=Q3p4YXlIOFQ0WFh2YnA1cTM2MXNYdz09
Susirinkimo indentifikacinis kodas: 832 2237 2780. Slaptažodis: 000000.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

DPK Brezinys DPK_Sprendiniu_aiskinamasis_rastas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą