Informuojame apie parengtą žemės sklypo Rūko g. 17 detaliojo plano, sklypo Rūko g. 17D (kad. Nr. 0101/0068:1184), užstatymo zonos, ribų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų, koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Rūko g. 17D (kadastro Nr. 0101/0068:1184), plotas – 0,0560 ha.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt,  www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB ,,Meirista“, Projekto vadovė G. Meidutė, tel. 869947231, el. paštas meiristauab@gmail.com

Detaliojo plano koregavimo tikslai:  koreguoti statybos zoną, statybos ribas ir įvažiavimą/  išvažiavimą iš sklypo, detaliuoju planu nustatytos Rūko gatvės raudonosios linijos naikinimas, vadovaujantis projektuojamo dvibučio gyvenamojo namo sklypo sutvarkymo planu.

Dokumento rengimo pagrindas: 2003-03-27 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 01A-66-V-58 „Dėl žemės sklypo Rūko g. 17 detaliojo plano tvirtinimo“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-12-01 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Ruko_17D_detaliojo_plano_koregavimo_aiskinamasis_rastas

Ruko_17D_DPK_Brezinys