Informuojame apie parengtą žemės sklypo Vilniaus g. 10 (kadastro Nr. 7937/0001:370), Grigiškėse, Vilniaus m. detaliojo plano sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 7937/0001:586) Grigiškėse, Vilniaus m., statybos zonos ir statybos ribos koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kadastro Nr. 7937/0001:586, Vilniaus g. 10, Vilnius, plotas 40,6180 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 13 d. sprendimas Nr.1-1360 „Dėl sklypo Vilniaus g. 10, Grigiškių seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo“.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected] , interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k., Panevėžio r. sav., tel. 8 676 42727, el. paštas: [email protected]

Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti statybos zoną ir statybos ribą žemės sklype, kadastro Nr. 7937/0001:586, adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2023-02-02 iki 2023-02-15 (įskaitytinai) (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt ), skiltyje Miesto plėtra Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt ) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas; taip pat  (vieša ekspozicija) Grigiškių seniūnijoje, Vilniaus g. 6, Grigiškės, Vilnius, ir plano rengėjo adresu Jaunimo g. 29, Dembavos k., LT-38176, Panevėžio r. sav.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

DP_koregavimas_AR_SPRENDINIAI_Vilniaus+g.+10_Grigiškės

DP_koregavimas_BRėžinys_SPRENDINIAI_Vilniaus+g.+10_Grigiškės

P_01527-01-PP-SP

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ