Informuojame apie parengtą Žemės sklypo Žuvėdrų g. 37 detaliojo plano sprendinių keitimą apie 0,52 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypo Žuvėdrų g. 37 detaliojo plano sprendinių keitimas apie 0,52 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu (reg. nr. T00054526).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 0,52 ha teritorija: sklypai Žuvėdrų g. 37 ir Žuvėdrų g. 37B ir gretima teritorija.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-11-15 įsakymas Nr. A30-4283/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius:  fizinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „VILDOMUS“ įm. k. 300655884 A. J. Povilaičio g. 18, Vilnius, tel. 865620430, el. p. [email protected]. Projekto vadovas – S. K. (atestato Nr. A1320).

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: suformuoti gatvės raudonąsias linijas, nekeičiant pagrindinės tikslinės sklypų naudojimo paskirties ir naudojimo būdo padalinti sklypą Žuvėdrų g. 37 (kadastro Nr. 0101/0012:0011), suformuoti Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos arba Atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdo sklypą, sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-08-10 iki 2023-09-14 Antakalnio seniūnijos patalpose adresu Antakalnio g. 17, Vilniuje, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD numeris sistemoje – K-VT-13-22-1097), o taip pat adresu – A. J. Povilaičio g. 18, Vilniuje, iš anksto susitarus dėl susitikimo tel. Nr. 865620430.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas projekto svarstymas įvyks 2023-09-14, 16 val. Antakalnio seniūnijos patalpose adresu Antakalnio g. 17, Vilniuje.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus raštu galima teikti plano rengėjui adresu A. J. Povilaičio g. 18 iki viešo svarstymo bei jo metu.

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas Pagrindinis brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą