Informuojame apie parengtą žemės sklypų Duonos Kalno g. 22 ir Duonos Kalno g. 28 detaliojo plano, sklypo Kazio Bradūno g. 17 statybos zonos, ribų koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Kazio Bradūno g. 17

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel.: (8 5) 211 2000, el. p.: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Projektavimas”, Projekto vadovas – Tadas Markilevičius, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt, tel. 8 676 37738

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: detaliojo plano statybos zonos, statybos ribų koregavimas

 Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. 1-1708 „Dėl žemės sklypų Duonos Kalno g. 22 ir Duonos Kalno g. 28 detaliojo plano tvirtinimo“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-12-21 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 ir 9 dalis viešinimas;

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos

Nuoroda:

03+-+Sklypo+sutvarkymo+planas+su+koreguojama+statybos+zona+ir+statybos+riba

Aiskinamasis+rastas