Informuojame apie parengtą žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:678 ir Nr. 0101/0165:718) buvusiame Gurelių kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano, sklypo Ferdinando Ruščico g. 7, statybos zonos, ribos, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Sklypas Ferdinando Ruščico g. 7 (Kad. Nr. 0101/0165:1185), Panerių sen.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: Projekto vadovė Kristina Paužienė; tel.  +37067519410, el.paštas.: [email protected]

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: koreguojama zona, riba, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai

Dokumento rengimo pagrindas: 2015 birželio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-79 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:678 ir Nr. 0101/0165:718) buvusiame Gurelių kaime detaliojo plano tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-12-08 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 ir 9 dalis viešinimas;

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

011_Aiškinamasis+raštas

011_brėžiniai