Informuojame apie parengtą Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Elnių g. 26 (kadastro Nr. 0101/0031:76), Elnių g. 28 (kadastro Nr. 0101/0031:294) ir sklype Elnių g. (kadastro Nr. 0101/0031:299) inicijavimo pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Koreguojamo detalaus plano dokumento registravimo Nr. T00054357 (000132000203) Koreguojamo detaliojo plano pavadinimas: „Žvėryno šiaurinės dalies detalusis planas“.

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,2817 ha teritorija sklypuose Elnių g. 26 (kadastro Nr. 0101/0031:76), Elnių g. 28 (kadastro Nr. 0101/0031:294) ir sklype Elnių gatvėje (kadastro Nr. 0101/0031:299) Vilniuje.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas dėl Leidimo inicijuoti žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Elnių g. 26 (kadastro nr. 0101/0031:76), Elnių g. 28 (kadastro nr. 0101/0031:294) ir sklype Elnių g. (kadastro nr. 0101/0031:299), 2022-01-18 nr. A30-227/22

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ARCHICOM, Antakalnio g. 48A-205, LT-10304 Vilnius, donatas@archicom.lt, +37062066000

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Sujungti sklypus, nustatyti sklypui daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, tankį, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2022-08-29 iki 2022-09-12 imtinai Žvėryno seniūnijos patalpose, Sėlių g. 39, Vilnius, ir pas plano rengėją, darbo metu. Su sprendiniais galima bus susipažinti interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-154)

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:
Siekiant sudaryti galimybę dalyvauti kuo didesnei suinteresuotų asmenų grupei, viešas susirinkimas įvyks 2022-09-12 17 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda:
 http://detalusplanas-elniug.zoomtv.lt/

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-154) sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, per 5 (penkias) darbo dienas nuo viešinimo procedūrų pabaigos.

Nuoroda:

PRIEDAS+NR.+1_Perspektyvines+viz

PRIEDAS+NR.+2_Miesto+plano+ištrauka

Elniu+g_TDP_AR

Elniu+g_TDP_pagrindinis+brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ