Informuojame apie parengtą teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano, koreguoto sklype Sporto g. 16, kadastro Nr. 0101/0033:761 (reg. Nr. T00088337), požeminės sklypo dalies užstatymo zonos koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

Galiojančio teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.:    

Teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Sporto g. 16, kadastro Nr. 0101/0033:761.(TPD reg. Nr. T00088337)

Detaliojo plano pagrindas:

2001-06-13 Vilniaus miesto savivaldybės Valdybos sprendimas Nr. 1260V „Dėl pritarimo teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano raidos programai ir šios teritorijos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo

2020-11-20 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo   įsakymas Nr. A30-3062/20 „Dėl Teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr.3 (Sporto g. 16, kadastro Nr. 0101/0033:761) sprendinių koregavimo tvirtinimo tvirtinimo”.

2022-10-25 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo   įsakymas Nr. A30-3998/22 „Dėl Teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano sprendinių Sporto g. 16 (kadastro Nr. 0101/0033:761) inicijavimo sutarties pagrindu tvirtinimo”.

Detaliojo plano koregavimo tikslas:

Vadovaujantis 2022-10-25 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo   įsakymu Nr. A30-3998/22 „Dėl Teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano sprendinių Sporto g. 16 (kadastro Nr. 0101/0033:761) inicijavimo sutarties pagrindu tvirtinimo” patvirtintais sprendiniais ir  Teritorijų planavimo įstatymo 28 d. 9 p. bei Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.3 punktais, koreguojama požeminio užstatymo statybos zona.

Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė: www.vilnius.lt

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: Jolitos Šileikaitės projektavimo įmonė, Architektų g. 110-90, Vilnius, projekto vadovas Darius Krungolcas, mob. tel.: 8 699 79001. el. p.: krungolcas@gmail.com.

Detaliojo plano viešoji ekspozicija vyks nuo 2022-12-29 iki 2023-01-11 (10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos imtinai).

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2022-12-29 iki 2023-01-11 imtinai   Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt, Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt ir Žirmūnų  seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Žirmūnų g. 143 LT-09128, Vilnius, nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais nuo 7.30 val. iki 15.15 val.), tel. (85) 2112988, elektroninis paštas: zirmunu.seniunija@vilnius.lt.

Informacija, iki kada, kam  ir kokiu būdu visuomenės suinteresuoti atstovai gali teikti pasiūlymus: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

AR_Sporto16

PB_Sporto16

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ