Informuojame apie parengtus Apie 12.6 ha teritorijos prie Gunkliškių ir Totoriškių gatvių detaliojo plano sprendinius, patikslintus pagal derinančių institucijų pastabas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 12.6 ha teritorijos prie Gunkliškių ir Totoriškių gatvių detalusis planas

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 12.6 ha teritorija prie Gunkliškių ir Totoriškių gatvių

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, teritorijos tarp Galvės, Gunkliškių, Trampolio ir E. Andrė gatvių detaliojo plano konceptualiosios dalies, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1616, metmenimis, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai ir funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis. Suformuoti bendro naudojimo teritorijas, inžinerinės infrastruktūros sklypus, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės mero pasitarimo Miesto plėtros departamento klausimais 2016-11-08 protokolas Nr. 28-624/16(1.2.13-T1) darbotvarkės 2 punktas.
Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-01-09 įsakymas Nr. A30-60.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt;

Planavimo iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. (8-685) 39795, el. paštas: giedrius.bireta@vplanas.lt.
Detaliojo plano sprendinių viešinimas: Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-17-533, dokumento Nr. REG125207), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikiama telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu: giedrius.bireta@vplanas.lt.
Detaliojo plano sprendiniai eksponuojami www.tpdris.lt ir www.vilnius.lt.
Kadangi detaliojo plano sprendinių viešinimo organizavimo metu, vykusio nuo 2021 m. balandžio 29 d. iki 2021 m. liepos 5 d., pasikeitė Jūsų nuosavybės teise valdomo žemės sklypo savininkai, Jums yra pateikiamas šis informacinis pranešimas.

Nuoroda:

07.+Pagrindinis+brėžinys+-+2022-11-30

11.+Sklypų+ribų+schema+-+2022-11-30

Aiskinamasis+rastas.Gunkliskes

Informacija+apie+pataisymus+pagal+institucijų+pateiktas+pastabas