Informuojame apie parengtus Apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detaliojo plano sklypo Nr. 13 sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu sprendinius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detaliojo plano sklypo Nr. 13 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu, TPD Nr. K-VT-13-21-729

Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 1 ha teritorija, adresu Mozūriškių g. 37, Vilniuje

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. A30-788/20 „Dėl apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detaliojo plano sklypo Nr. 13 (Mozūriškių g. 37, kadastro Nr. 0101/0167:4484) sprendinius inicijavimo pagrindu – atsižvelgus į akcinės bendrovės LITGRID 2021 m. gegužės 10 d. raštą Nr. SD-1390, padidinti statybos zoną ir užstatymo tankį. Nagrinėjama teritorija – galimą numatomų sprendinių įtaką patirianti teritorija. Nagrinėti apie 0,8 ha kvartalo, ribojamo Vakariniu aplinkkeliu, Mozūriškių gatve, šiauriau sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:0929) suformuotu inžinerinės infrastruktūros koridoriumi, šiaurine sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:0443) riba pagal pridedamą schemą. Teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

Planavimo pagrindas: prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-10 įsakymas Nr. A30-3582/21.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt;

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: Giedrius Bireta, tel. (8 685) 39795, el. paštas: giedrius.bireta@gmail.com.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: supaprastinta.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-04-25 iki 2022-05-06 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-729, dokumento Nr. REG213449), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikia projekto vadovas Giedrius Bireta telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@gmail.com.

Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami www.tpdris.lt, www.vilnius.lt Justiniškių seniūnijoje, adresu Rygos g. 15, Vilniuje, nuo 2022-04-25 iki 2022-05-06.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-729) iki viešojo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

08.+Pagrindinis+brėžinys+M500

Aiškinamasis+raštas.Mozūriškių