Informuojame apie parengtus Apie 18,9 ha teritorijos tarp Dariaus ir Girėno ir Rodūnios Sodų gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano sprendinius

 

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suplanuoti naujus valstybinės žemės sklypus, suteiktinus piliečiams neatlygintinai, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitus pagal teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus numatytus teritorijos naudojimo, apsaugos, veiklos plėtojimo reikalavimus ir apribojimus. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatant želdynų išsaugojimo priemones, įvertinant funkcinius, vizualinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017- 12-29 įsakymas Nr. 30-3411.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-12-17 įsakymas Nr. A30-2881/18(2.1.22E-TD2).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt ;

Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Lvovo g. 25-102, LT- 09320 Vilnius, projekto vadovas Giedrius Bireta tel. (8-685) 39795, el.paštas: giedrius.bireta@vplanas.lt .

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-10-07 iki 2021-10-21 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-212, dokumento Nr. REG159504), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikia projekto vadovas Giedrius Bireta telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@vplanas.lt.

Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami www.tpdris.lt, www.vilnius.lt ir Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, skelbimų lentoje I aukšte nuo 2021-10-07 iki viešo svarstymo pabaigos.

Viešas svarstymas įvyks 2021-10-21 17:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: https://cutt.ly/8ERhQTI

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-212) iki viešojo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

07.+Pagrindinis+brezinys.RoduniosDP+-+2021-08-26

Aiskinamasis+rastas.Rodunios