Informuojame apie parengtus Apie 4,5 ha teritorijos prie Salininkų g. 251B, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano sprendinius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 4,5 ha teritorijos prie Salininkų g. 251B, Naujininkų seniūnijoje, detalusis planas (TPD Nr. K-VT-13-22-964)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 4,5 ha teritorijos prie Salininkų g. 251B, Naujininkų seniūnijoje

Planavimo tikslas: suformuoti valstybinės žemės sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti, numatyti reikalingą inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą. Numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 30-2117/22; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 30-3854/22; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymo pakeitimas Nr. 30-4250/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt;
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. (8-685) 39795, el. paštas: giedrius.bireta@vplanas.lt.
Detaliojo plano sprendinių viešinimas: Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-03-17 iki 2023-03-31 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-964, dokumento Nr. REG266270), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikiama telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@vplanas.lt.
Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami: nuo 2023-03-17 iki 2023-03-31 www.tpdris.lt, www.vilnius.lt, Naujininkų seniūnijos patalpose skelbimų lentoje, adresu Darbininkų g. 16-60, Vilniuje.
Viešas svarstymas įvyks: 2023-03-31 15:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.
Transliacijos nuoroda:
https://cutt.ly/P8QSeS5
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-964) iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

07.+Pagrindinis+brėžinys+-+VP23-15+-+2023-03-03

Aiškinamasis+raštas+VP23-15

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ