Informuojame apie parengtus Apie 84.9ha teritorijos tarp Ukmergės, Vilniaus miesto vakarinės greito eismo, Avižienių ir Tarandės gatvių Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano sprendinius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 84.9ha teritorijos tarp Ukmergės, Vilniaus miesto vakarinės greito eismo, Avižienių ir Tarandės gatvių Pašilaičių seniūnijoje detalusis planas

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos detaliojo plano konceptualiąja dalimi, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-02-09 įsakymu Nr. A30-426.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Detaliojo plano rengėja: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, Vilnius Lt-09320, projekto vadovė Laima Naujokaitienė tel. 8(687)21719 el. paštas: laima.naujokaitiene@vplanas.lt .

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-05-12 iki 2022-05-26 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose (prie 216 kab.), Pašilaičių seniūnijoje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-17-303), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt.

Informaciją nuotoliniu būdu teikia PV Laima Naujokaitienė telefonu 8(687)21719 ir el. paštu  laima.naujokaitiene@vplanas

Viešas svarstymas: Siekiant sudaryti galimybę dalyvauti kuo didesnei suinteresuotų asmenų grupei, viešas aptarimas įvyks 2022-05-26 d. 17val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: https://cutt.ly/v-p

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka:  Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-17-303) iki viešojo svarstymo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus (jei jie teikiami).

Nuoroda:

AIŠKINAMASIS+RAŠTAS

Pagrindinis+brėžinys