Informuojame apie parengtus ir pagal derinančias institucijas pataisytus Teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimo apie 2,68 ha teritorijoje sprendinius

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 2,68 ha teritorijoje (TPD Nr. K-VT-13-22-592).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 2.68 ha teritorija tarp Žirmūnų, Verkių ir Kareivių gatvių.

Dokumento rengimo pagrindas: 2020 m. rugsėjo 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus ir žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus posėdžio protokolas Nr. A17-635/20(3.1.16-ŽEM), 2022-05-18 Posėdžio restitucijos klausimais protokolas Nr. A17-406/22(3.1.16-AD21); Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-06-01 įsakymas Nr. A30-2317/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Atlikti Vilniaus m. sav. valdybos 2001-06-07 sprendimu Nr. 1181V patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. T00056196) sprendinių koregavimą apie 2,68 (dviejų ir šešiasdešimt aštuonių šimtųjų) ha teritorijoje, kurio tikslas: suformuoti sklypus, tarp jų sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti, patikslinti suplanuoto žemės sklypo Nr. 9 (Žirmūnų g. 149A) ribas, nustatyti sklypų naudojimo būdus bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus m. sav. ter. bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pagal derinančių institucijų pastabas pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023-07-18  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/

Nuoroda:

08. Pagrindinis brėžinys – VP22-463 – 2023-06-01 10. Inžinerinės infrastruktūros suvestinis brėžinys-2023-06-12 Aiškinamasis raštas VP22-463 Informacija apie pataisymus pagal institucijų pateiktas pastabas-VP22-463