Informuojame apie parengtus ir pagal derinančias institucijas pateiktas pastabas patikslintus Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypų Nr. 59 (kadastro Nr. 0101/0100:1825) ir Nr. 81 (Pavilnionių g. 25, kadastro Nr. 0101/0100:199) sprendinių koregavimo sprendinius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypų Nr. 59 (kadastro Nr. 0101/0100:1825) ir Nr. 81 (Pavilnionių g. 25, kadastro Nr. 0101/0100:199) sprendinių koregavimas (TPD Nr. K-VT-13-22-388)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Pavilionių g. 25 ir gretimas esamas sklypas

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-02 įsakymas Nr. A30-1834/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas:
savivaldybe@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas:
savivaldybe@vilnius.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Atlikti Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano (registro Nr. T00055858) sklypų Nr. 59 (kadastro Nr. 0101/0100:1825) ir Nr. 81 (Pavilnionių g. 25, kadastro Nr. 0101/0100:199) sprendinių koregavimą tikslu sujungti sklypus, nustatyti visuomeninės paskirties teritorijos žemės naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pagal derinančių institucijų pastabas pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023-05-22 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, teritorijų planavimo viešumas.

Nuoroda:

08.+Pagrindinis+brėžinys+-+VP22-353+-+2023-04-27

Aiškinamasis+raštas+VP22-353

09.+Inžinerinės+infrastruktūros+suvestinis+brėžinys+-+VP22-353+-+2023-05-22

Informacija+apie+pataisymus+pagal+institucijų+pateiktas+pastabas+-+VP22-353