Informuojame apie parengtus ir pagal derinančių institucijų pateiktas pastabas pakoreguotus Teritorijos prie Tarpkalnio g. 37 detaliojo plano sprendinius sklypuose Tarpkalnio g. 39 ir Tarpkalnio g. 41

 

Teritorijos prie Tarpkalnio g. 37 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Tarpkalnio g. 39 (kadastro Nr.0101/0071:597) ir Tarpkalnio g. 41 (kadastro Nr. 0101/0071:598) inicijavimo sutarties pagrindu. (TPD Nr. K-VT-13-22-807)
Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypai Tarpkalnio g. 39 (kadastro Nr. 0101/0071:0597) ir Tarpkalnio g. 41 (kadastro Nr. 0101/0071:598)
Dokumento rengimo pagrindas: 2022-08-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Tarpkalnio g. 37 detaliojo plano sprendinius sklypuose Tarpkalnio g. 39 (kadastro Nr. 0101/0071:0597) ir Tarpkalnio g. 41 (kadastro Nr. 0101/0071:598) inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. 30-2729/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.: 869947231, el. paštas: [email protected]
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdų, pakeisti detaliuoju planu suformuoto sklypo Nr. 6 ribas ir plotus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. A30-781/20 „Dėl sklypo Tarpkalnio g. 41 (kadastro Nr. 0101/0071:504) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtinto formavimo pertvarkymo projekto sprendinius, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, statybos ribas, statybos zonas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD proceso Nr. K-VT-13-22-807), taip pat nuo 2023-09-11 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas

Paaiškinimas