Informuojame apie parengtus ir pagal derinančių institucijų pateiktas pastabas pakoreguotus Teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvovo g. 56 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0032:818) sprendinius

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvovo g. 56 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0032:818) (TPD Nr. K-VT-13-22-963).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 0.22 ha teritorija prie Lvivo g., tarp Linkmenų ir Lietuvos Statutų gatvių.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-29 įsakymas Nr. A30-2117/22; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 30-3884/22; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymo pakeitimas Nr. 30-4292/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, projekto vadovas G. B. telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@vplanas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nustatyti sklypui (kadastro Nr. 0101/0032:818) komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (T00086338). Numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę
infrastruktūrą.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-09-05 iki 2023-09-19 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-963, dokumento Nr. REG266334), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikia projekto vadovas G. B. telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@vplanas.lt

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami nuo 2023-09-05 iki 2023-09-19 www.tpdris.lt, www.vilnius.lt, Šnipiškių seniūnijos patalpose skelbimų lentoje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje. Viešas svarstymas įvyks 2023-09-19 17:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: https://cutt.ly/0wgD9tqm

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-963) iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas VP23-17

 08. Pagrindinis brėžinys – VP23-17 – 2023-08-08

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą