Informuojame apie parengtus  ir pagal derinančių institucijų pateiktas pastabas patikslintus Teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvovo g. 56 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0032:818) sprendinius

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvovo g. 56 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0032:818) (TPD Nr. K-VT-13-22-963).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 0.22 ha teritorija prie Lvivo g., tarp Linkmenų ir Lietuvos Statutų gatvių.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-29 įsakymas Nr. A30-2117/22; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 30-3884/22; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymo pakeitimas Nr. 30-4292/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000,el. paštas: [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000,el. paštas: [email protected], www.vilnius.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nustatyti sklypui (kadastro Nr. 0101/0032:818) komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (T00086338). Numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pagal derinančių institucijų pastabas pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023-06-08 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/.

Nuoroda:

08. Pagrindinis brėžinys-VP23-17 2023-06-06

09. Inžinerinės infrastruktūros suvestinis brėžinys-VP23-17 2023-06-07

10. Planuojamos teritorijos matomumo iš apžvalgos taškų erdvinė analizė

Aiškinamasis raštas VP23-17

Informacija apie pataisymus pagal institucijų pateiktas pastabas-VP23-17