Informuojame apie parengtus ir pagal visuomenės pateiktas pastabas patikslintus Apie 3,14 ha teritorijos prie Ateities ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sprendinius

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 3,14 ha teritorijos prie Ateities ir Geležinio Vilko gatvių detalusis planas (TPD Nr. K-VT-13-22-919).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 3,14 ha teritorijos prie Ateities ir Geležinio Vilko gatvių.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-29 įsakymas Nr. A30-2117/22; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 30-3795/22; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymo pakeitimas Nr. 30-4290/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Suformuoti valstybinės žemės sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti laisvos nesuformuotos valstybinės žemės plote prie sklypo Ateities g. 15 (kadastro Nr. 0101/0008:822), nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijų ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdus ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pagal derinančių institucijų pastabas pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023-07-18 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/

Nuoroda:

 07. Pagrindinis brėžinys-VP23-28-2023-07-03 08. Inžinerinės infrastruktūros suvestinis brėžinys-VP23-28 Aiškinamasis raštas VP23-28 Informacija apie pataisymus pagal institucijų pateiktas pastabas-VP23-28