Informuojame apie parengtus Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Vilnelės g. 13 (kadastro Nr. 0101/0060:0059) inicijavimo sutarties pagrindu sprendinius

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Vilnelės g. 13 (kadastro Nr. 0101/0060:0059) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-724).

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas Vilnelės g. 13.

Dokumento rengimo pagrindas: prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-27 įsakymas Nr. A30-2653/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: G. B., individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 093032., tel. +370 685 39795, el. paštas [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057292) sprendinius žemės sklype Vilnelės g. 13 (kadastro Nr. 0101/0060:0059) inicijavimo sutarties pagrindu: nustatyti statybos ribą, tikslinti statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus numatant sklype dviejų būstų statybą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-08-21 iki 2023-09-04 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-724, dokumento Nr. REG246945), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikia projekto vadovas G. B. telefonu +370 685 39795 ir el. paštu [email protected].

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami www.tpdris.lt, www.vilnius.lt, Rasų seniūnijoje, adresu Žemaitijos g. 9, Vilniuje, nuo 2023-08-21 iki viešo svarstymo pabaigos.
Viešas svarstymas įvyks 2023-09-04 18:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: https://cutt.ly/Pwd2TMlX

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-724) iki viešojo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

08. Pagrindinis brėžinys M500

Aiškinamasis raštas. Vilneles13 DPK

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą