Informuojame apie parengtus Sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano koregavimo sprendinius sklypuose Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, TPD Nr. K-VT-13-22-69.
Planavimo tikslas: atlikti sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-117 ,,Dėl sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą statinių aukštį nuo žemės paviršiaus ir žemės sklypų naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų ir nustatyti papildomus sprendinius (teritorijos naudojimo tipą, automobilių stovėjimo būdą ir pan.) nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
Planavimo pagrindas: prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-11-22 įsakymas Nr. A30-3792/21 „Dėl leidimo rengti sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas: 2022 m. kovo 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A51-45615/22(2.15.1.21E-TPP) „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“, atsižvelgiant į atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, nuspręsta neatlikti „Sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimo“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Detaliojo plano koncepcija: patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. 30-1304/22; Susipažinti su Sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimo koncepcija galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje www.vilnius.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. (TPD Nr. K-VT-13-22-69).
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt;
Planavimo iniciatorius: VšĮ „Geležinkelių logistikos parkas“, Švitrigailos g. 39, Vilnius; kontaktiniai asmenys – Teisininkė-biuro vadovė Renata Šostakienė tel. +37067200272; el. paštas: renata.sostakiene@ltg.lt.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvovo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, projekto vadovas Nerijus Siciūnas tel. +37060204667, el. paštas: nerijus.siciunas@vplanas.lt.
Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-07-14 (10 darbo dienų imtinai) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-69), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. UAB „Vilniaus planas“ patalpose, adresu: Lvovo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, projekto vadovas Nerijus Siciūnas, iš anksto susitarus telefonu tel. +370 602 04667, el. paštas: nerijus.siciunas@vplanas.lt bei Panerių seniūnijoje, adresu: Žalioji a. 3, LT-02232 Vilnius.
Viešas svarstymas įvyks 2022-07-29 16:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.
Transliacijos nuoroda:
https://cutt.ly/detalus
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-69) iki viešojo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

AR_VP21-252_Logistika_2022-05-03_Konkretizuoti+Sprendiniai_pagrindinis_brezinys

AR_VP21-252_Logistika_2022-06-22_Konkretizuoti+Sprendiniai_aiskinamasis_rastas