Informuojame apie parengtus Teritorijos P. Vileišio gatvėje detaliojo plano sprendinių keitimo sprendinius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos P. Vileišio gatvėje detaliojo plano sprendinių keitimas (TPD Nr. K-VT-13-22-960)

Planavimo tikslas: nustatyti gatvių raudonąsias linijas, nekeisti sklypo Nr. 2 ribų, ploto ir atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdo, sklypą Nr. 1 padalinti, suformuoti valstybinės žemės sklypą nuosavybės teisei į žemę atkurti ir pakeisti visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, priklausomųjų želdynų teritorijoje suformuoti bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos sklypą bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, vertinti esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą, numatyti susisiekimo ryšių sistemą – susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti pėsčiųjų ryšius, vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-29 įsakymas Nr. A30-2117/22; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 30-3883/22; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymo pakeitimas Nr. 30-4256/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000,  interneto svetainė: www.vilnius.lt
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. (8-685) 39795, el. paštas: giedrius.bireta@vplanas.lt.
Detaliojo plano sprendinių viešinimas: Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-03-14 iki 2023-03-28 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-960, dokumento Nr. REG264494), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikiama telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@vplanas.lt.
Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami: nuo 2023-03-14 iki 2023-03-28 www.tpdris.lt, www.vilnius.lt, Antakalnio seniūnijos patalpose skelbimų lentoje, adresu Antakalnio g. 17, Vilniuje.
Viešas svarstymas įvyks: 2023-03-28 17:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.
Transliacijos nuoroda: https://cutt.ly/vileisio-dp
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-960) iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

08.+Pagrindinis+brėžinys+-+VP23-16+-+2023-02-22

Aiškinamasis+raštas+VP23-16

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ