Informuojame apie parengtus Teritorijos prie Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano statybos zonos ir ribų koregavimo sprendinius, sklype Kalvarijų g. 85

 

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas Kalvarijų g. 85, Vilnius

Planavimo tikslas: žemės sklype adresu Kalvarijų g. 85, Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0023:0117) tikslinti Teritorijos prie Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000-06-08 sprendimu Nr. 1200V, nustatytą statybos zoną, statybos ribą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt;

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Senamiesčio projektai“, Konstitucijos pr. 12-340, LT-09308 Vilnius, projekto vadovas Giedrius Bireta, tel. (8 685) 39795, el. paštas: giedrius.bireta@gmail.com.

Dokumento rengimo pagrindas: Teritorijos prie Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto valdybos 2000-06-08 sprendimu Nr. 1200V

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: supaprastinta.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-04-28 iki 2022-05-12 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikia projekto vadovas Giedrius Bireta telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@gmail.com.

Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami www.tpdris.lt, www.vilnius.lt Žirmūnų seniūnijoje, adresu Žirmūnų g. 143, Vilniuje, nuo 2022-04-28 iki 2022-05-12.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui el. paštu savivaldybe@vilnius.lt  iki koreguojamo detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

01.+Situacijos+schema+A4

02.+BP2030+-+pagrindinis+brėžinys

03.+Sklypu+schema

04.+Galiojantis+DP+A3

05.+Koregavimo+brėžinys

Aiškinamasis+raštas.Kalvarijų85+DPK