Informuojame apie parengtus Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių koregavimo apie 0,85 ha teritorijoje sprendinius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 0,85 ha teritorijoje

Planavimo tikslas: sujungti sklypus Bieliūnų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0100:2008) ir Bieliūnų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0100:1964), nustatyti gatvių raudonąsias linijas, prijungti įsiterpusią valstybinę žemę ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą, numatyti susisiekimo ryšių sistemą – susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti pėsčiųjų ryšius, bendro naudojimo intensyviai naudojamų želdynų zoną, vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus. Teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas. Parengti suvestinių inžinerinių tinklų, susisiekimo, želdynų, sklypo ribų nužymėjimo ir servitutų bei kitus brėžinius paaiškinančius planuojamus sprendinius.
Planavimo pagrindas: 2021 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės Mero pavaduotojo pasitarimo švietimo klausimais protokolas Nr. 28-374/21(1.2.13E-T1); Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-08-04 įsakymas Nr. A30-2193/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: [email protected];
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, projekto vadovas Giedrius Bireta tel. (8-685) 39795, el. paštas: [email protected].
Detaliojo plano sprendinių viešinimas: Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-10-10 iki 2022-10-24 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-743, dokumento Nr. REG243377), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikia projekto vadovas Giedrius Bireta telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu [email protected].
Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami www.tpdris.lt, www.vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose skelbimų lentoje (1 aukštas), adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, Pašilaičių seniūnijos patalpose skelbimų lentoje, adresu Žemynos g. 1-1, Vilniuje.
Viešas svarstymas įvyks 2022-10-24 17:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.
Transliacijos nuoroda:
https://cutt.ly/gabijosg
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-743) iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

08.+Pagrindinis+brėžinys+-+VP22-495+-+2022-09-28

Aiškinamasis+raštas+VP22-495

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ