Informuojame apie parengtus Teritorijos tarp Kernavės, Daugėliškio ir Širvintų gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 4 sprendinių koregavimo sprendinius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Kernavės, Daugėliškio ir Širvintų gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 4 sprendinių koregavimas

Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 0.3 ha teritorija prie Kernavės ir Daugėliškio gatvių sankryžos

Planavimo tikslas: rengti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. 1-1277 „Dėl teritorijos tarp Kernavės, Daugėliškio ir Širvintų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056295) sklypo Nr. 4 sprendinių koregavimą: padalyti sklypą, vienam sklypui palikti bendrojo naudojimo teritorijos žemės naudojimo būdą, kitam nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdą, nustatyti sklypams kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038). Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant susisiekimo komunikacijų tinklą, numatyti funkcinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-05-28 įsakymas Nr. A30-1852/21.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: [email protected];

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, projekto vadovas Giedrius Bireta tel. (8-685) 39795, el. paštas: [email protected].

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: supaprastinta.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-04-27 iki 2022-05-10 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-327, dokumento Nr. REG212947), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikia projekto vadovas Giedrius Bireta telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu [email protected].

Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami www.tpdris.lt, www.vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose skelbimų lentoje (1 aukštas), adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, Šnipiškių seniūnijos patalpose skelbimų lentoje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-327) iki 2022-05-10 imtinai numatyto detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

09.+Pagrindinis+brėžinys

Aiškinamasis+raštas