Informuojame apie parengtus Teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvovo g. 56 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0032:818) sprendinius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvovo g. 56 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0032:818) (TPD Nr. K-VT-13-22-963)

Planavimo tikslas: nustatyti sklypui (kadastro Nr. 0101/0032:818) komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (T00086338). Numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-29 įsakymas Nr. A30-2117/22; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 30-3884/22; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymo pakeitimas Nr. 30-4292/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000,  interneto svetainė: www.vilnius.lt
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. (8-685) 39795, el. paštas: giedrius.bireta@vplanas.lt.
Detaliojo plano sprendinių viešinimas: Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-03-15 iki 2023-03-29 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-963, dokumento Nr. REG266334), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikiama telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@vplanas.lt.
Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami: nuo 2023-03-15 iki 2023-03-29 www.tpdris.lt, www.vilnius.lt, Šnipiškių seniūnijos patalpose skelbimų lentoje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.
Viešas svarstymas įvyks: 2023-03-29 17:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.
Transliacijos nuoroda: https://cutt.ly/d8Qfu0E
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-963) iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

08.+Pagrindinis+brėžinys+-+VP23-17+-+2023-03-02

Aiškinamasis+raštas+VP23-17

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ